Sosyal Güvenlik Kurumu, tıbbi malzemelerin geri ödemesi ile ilgili kontrollerde malzemelerin kullanıldığı branşlara göre düzenlemeler yapmaktadır. Bu amaçla bir dizi liste yayımlamış, genel kullanım malzemelerini ve bazı branşlarda kullanıldığı zaman geri ödemesi olacak malzemeleri tanımlamıştır. SGK tarafından bu listelere farklı branşlar için farklı aralıklarla eklemeler yapılmaktadır.

SGK tarafından önce “pozitif liste” adı ile taslak listeler yayımlanmakta, bu listeler üzerinde paydaşların görüşü alınarak son hali verilmekte ve yayımlanmaktadır

Kesinleşen listelere hangi koşul ve kurallar ile ekleme yapılabileceği 01.08.2012 tarihinde yayımlanan “Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” ve “Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu” ile tanımlanmıştır.

İNFOMEDİKA, , tıbbi malzeme konusunda deneyimi olan, hekimler ve sağlıkçıların da aralarında bulunduğu kadrosu ile, ürünlerinizin söz konusu listelerdeki karşılıklarının doğru olarak saptanması konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

SUT Malzeme - jenerik resim