Sosyal Güvenlik Kurumunun 24.03.2011 tarihli duyurusuna göre, her tıbbi malzemenin hangi işlemlerde ve hangi işlem paketlerinde kullanılabileceğinin TİTUBB kayıtlarında tanımlanması gerekmektedir. Bu duyuru uyarınca, hasta faturalarında işlemler ile malzemelerin uyumlu olması denetlenecek ve uygunsuz malzemelere dair ödeme yapılmayacaktır.

Tıbbi malzemelerin TİTUBB kayıtlarında olan eksikler ve hatalı bildirimler nedeniyle SGK tarafından fatura kesintisi yapılması halinde, hastaneler bu kesintileri firmalara yansıtabileceklerdir.

İNFOMEDİKA, tıbbi malzeme konusunda deneyimi olan, hekimler ve sağlıkçıların da aralarında bulunduğu kadrosu ile ürünlerinizin kullanılabileceği işlemleri ve paketleri SUT EK-2B (Sağlık kurumları Puan Listesi), EK-2C (Tanıya Dayalı İşlem Listesi) ve EK-A-2 (Ayaktan başvurularda ilave olarak ödenecek işlem listesi) ve diğer işlem listelerinden eksiksiz ve doğru olarak belirleme konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

SUT islemleri - jenerik resim