GMDN (Global Medical Device Nomenclature), EN ISO 15225 temelinde tıbbi cihazlara yönelik oluşturulmuş bir nomenklatür (isimlendirme) sistemidir. Tıbbi cihazlara ortak isimler vererek ürünlerin doğru tanımlanması ve doğru veri alış verişini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Aynı zamanda Avrupa Topluluğunda, topluluk düzeyinde sektörel kanunların uygulanmasına yardımcı olmayı, uluslararası düzeyde bilgi değişimi ve işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) Kodları, küresel tüm sektörler için açık bir sınıflama standardı sağlamaktadır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) nda da tıbbi cihazların sınıflandırılması için kullanılan hiyerarşik yapıdaki bir kod sistemidir.

TİTUBB’a tıbbi cihaz ve malzemeler kaydedilirken her bir malzeme için GMDN ve UNSPSC kodları da belirlenerek kaydedilmektedir. TİTUBB’da kayıtlı olan malzemeye ait GMDN kodu, bu malzemeyi kullanan hastanelere yapılacak ödemede diğer SUT EK3 kodları ile birlikte temel alınacak kodlardandır. TİTUBB kaydı sırasında seçilen GMDN ve UNSPSC kodlarının hatalı olması durumunda SGK hastanelere bu malzeme ile ilgili geri ödeme yapmayabilmekte, hastaneler de bunu firmalara yansıtabilmektedir. Bu konudaki detaylı bilgi, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 18.03.2011 tarihinde yayınlanan duyuruda bulunmaktadır.

GMDN ve UNSPSC kodlarının doğru seçilmesi, tıbbi malzeme hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra kod sistemi ve hiyerarşisi hakkında da bilgi sahibi olmayı gerektiren bir konudur.

gmdn - jenerik resim