Sosyal Güvenlik Kurumu SUT eki "Kurumca Bedeli Karşılanacak Tıbbi Malzeme Listeleri"ne yeni bir malzeme eklenmesi için yapılacak başvuruların kapsam ve içeriği 01.08.2012 tarihinde yayımlanan “Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” ve “Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu” ile tanımlanmıştır.

Yeni malzeme başvurularında tıbbi malzeme ile ilgili resmi kayıtlar ve klinik verilerin yanı sıra ekonomik ve mali değerlendirme amaçlı kapsamlı analizlerin yapılması gerekmektedir.

Ekonomik ve mali değerlendirme amaçlı yapılacak analizlerin seçimi, gerçekleştirilmesi, bütçe etki analizlerinin yapılması ve raporlandırılması firmamız ve akademik işbirlikleri tarafından profesyonel bir yaklaşımla gerçekleştirilmektedir.

gmdn