Thalamus


Thalamus, sağlık hizmet sunucuları tarafından geri ödeme kurumlarına kesilen faturaların hazırlanmasında yeni bir yaklaşımla elektronik sağlık kayıtlarının kullanıldığı bir sistemdir. Hastaneler tarafından hazırlanan faturaların Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesinden önce, epikriz, rapor, ameliyat notu gibi tıbbi dokümanlar ile birlikte hastalara kullanılan malzemelerin değerlendirildiği ve hazırlanmış olan faturalardaki olası eksik ve hataları saptamaya yönelik semantik değerlendirmeler ve tıbbi malzeme/tıbbi işlem veritabanlarının birlikte çalışması ile hata ve eksikleri azaltmayı hedeflemektedir.

Connex


Thalamus projesinde kullanılan tıbbi malzeme, tıbbi işlem eşleşmeleri veritabanının, ulusal ve uluslarası kod sistemleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaları ile bütünleştirilmesi ile geliştirilmiş bir alt projedir. Tıbbi Cihaz üretici ve ithalatçılarının malzemelerini yasal düzenlemelere ve kalite güvence sistemlerine uygun olarak izlemelerini sağlamaktadır.

EMERCALL


Coğrafi tabanlı yer belirleme sistemleri kullanılarak tıbbi acil çağrıların ulusal acil sağlık hizmetleri ile entegrasyonunun sağlanması ve hastaya erişimin hızlandırılmasını amaçlayan bir uygulama ve sistem yönetimi geliştirme projesidir.

WAY


Emercall projesi için geliştirilen coğrafi tabanlı yer belirleme sistemlerini kullanarak, mobil cihazlarda (IOS ve Android) geliştirilen erişim kolaylaştırma uygulamasıdır.