İNFOMEDİKA, sağlık yönetimi alanında uzman olan ekibi ile tıbbi cihaz ve malzemelerin geri ödemelerinde sorun yaşanmaması amacıyla Tıbbi malzeme üretici ve ithalatçıları ile sağlık kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermekte ve bu konuda Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır.

Sağlık kurum ve kuruluşlarına tıbbi malzemeler için yapılacak geri ödemeler, bu malzemelerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasındaki (TİTUBB) kayıtları esas alınarak, MEDULA Sistemine gönderilen faturalar ve Hastaların Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK) bilgi sistemi üzerinde kontrol edilerek yapılmaktadır. Firmamız bu alanlardaki verilerin elektronik ortamda değerlendirilmesi ve yorumlanması ile ilgili Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir.

Bu çalışmaların yanında firmamız, tıbbi cihaz ve malzeme üreticilerine TİTUBB kayıtlarında her malzeme için karşılıklarının tanımlanması zorunluluğu getirilen, GMDN ve UNSPS kodları, SUT işlem ve Paket kodları (EK-2B Hizmet Başı İşlem Puan Listesi , EK-2C Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi, EK-2A-2 Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılabilecek İşlemler Listesi) ile SUT Tıbbi malzeme kodlarının (Farklı branşlara ait SGK tarafından bedeli karşılanacak tıbbi malzeme listeleri (Ek3)) belirlenmesi ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti vermedir

Tıbbi cihazlar ile ilgili mevzuatta son yıllarda yapılan düzenlemelerin ardından, ülkemizde yeni kullanılmaya başlayacak malzemelerin ve yeni uygulamaya geçecek tıbbi işlemlerin geri ödeme sistemine dahil edilmesinde bir zorunluluk haline gelen, ekonomik ve mali analiz raporlarının hazırlanması da firmamızın üzerinde çalıştığı alanlar arasında yer almaktadır.

İNFOMEDİKA, deneyim, bilgi birikimi ve uzmanlık gerektiren bu alanda, yetkin kadrosu ve akademik işbirlikleri ile partnerlerinin geri ödeme ile ilgili ihtiyaç duyabilecekleri tüm teknik desteği verebilen alanındaki lider kuruluştur.


Sağlık Yönetimi ve Malzeme Yönetimi Alanlarında Uzman Kadro