İnfomedika

Kimiz ? Ne yapıyoruz ? Nasıl çalışıyoruz ?


Biz Sağlık Yönetimi ve Bilişimi alanlarında uzmanız.
Özellikle Tıbbi Cihazlar, Klinik Araştırmalar ve PMCF çalışmaları konularında çalışıyoruz. Danışmanlık veriyoruz, proje geliştiriyoruz, proje özelinde ihtiyaç duyulan yazılımları üretiyoruz.

Üniversite ve özel sektör deneyimi olan uzmanlarız. DEPARK Teknoloji Geliştirme bölgesindeyiz ve 2011 yılından bu yana sektör içinde hizmet veriyoruz.

Birlikte çalıştığımız zaman standart kalıplar içinde istenilen parça başı işleri yapmıyoruz, ihtiyaçlarınızı anlamaya çalışırız, çözüm için en verimli ve en etkili yöntemleri bulmaya çalışırız, çözümü geliştiririz. Proje ve Danışmanlıklarımızda “müşteri” olarak yaklaşmayız, “partner” olarak görürüz.

TIBBİ CİHAZ DANIŞMANLIKLARI

Tıbbi Cihaz geliştiren girişimcilere yönelik olarak, ürün geliştirme aşamasındaki mühendislik konusu dışında kalan, teknoloji olgunluğunun izlenmesi, patent süreçleri, CE belgelendirmesi öncesi test gereksinimlerinin belirlenmesi, MDR uygunluğunun sağlanması...

KLİNİK ARAŞTIRMA HİZMETLERİ

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalarına ve Pazar Sonrası Klinik İzleme Çalışmalarına odaklanmış şekilde çalışıyoruz. Mevzuatı iyi bilen, bilimsel araştırma planlama konusunda kendine güvenen, deneyimli bir ekibiz.

İSTATİSTİK ANALİZLER

Klinik araştırmalarınızda, PMCF çalışmalarınıda, CE belgesi uygunluk değerlendirmeleri ya da Kalite Yönetim Sisteminde girdi oluşturacak alanlarda gereksinimlerinizi belirleriz, uygun bilimsel yöntemleri seçeriz.

YAZILIM

Klinik Araştırma ekosistemine yönelik yazılımlar konusunda uzmanlaştık. Etik kurullar için bir bilgi sistemi geliştirdik. Klinik araştırma merkezlerinin yönetimi için geliştirilen bir bilgi sisteminin iş ortağı olduk. E-CRF çözümlerimiz var.

Tıbbi Cihaz Danışmanlıkları


Tıbbi Cihaz geliştiren girişimcilere yönelik olarak, ürün geliştirme aşamasındaki mühendislik konusu dışında kalan, teknoloji olgunluğunun izlenmesi, patent süreçleri, CE belgelendirmesi öncesi test gereksinimlerinin belirlenmesi, MDR uygunluğunun sağlanması, Pazara girişte yasal gereksinimler gibi konularda yol haritası belirlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Tıbbi Cihaz üreticilerine yönelik olarak, cihaz ve ürünlerinin Uluslararası kod sistemleri (GMDN, UNSPSC gibi) ve Ulusal Kod sistemleri (SUT, ÜTS kayıtları) karşılıklarının belirlenmesi konularında ve Ekonomik Değerlendirme Raporlarının hazırlanmasında hizmet vermekteyizKlinik Araştırma Hizmetleri


Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalarına ve Pazar Sonrası Klinik İzleme Çalışmalarına odaklanmış şekilde çalışıyoruz.

Mevzuatı iyi bilen, bilimsel araştırma planlama konusunda kendine güvenen, deneyimli bir ekibiz.

Klinik Araştırmalar ve PMCF çalışmaları ile ilgili gereksinimlerinizi belirlemekte ve çalışma tasarımı, protokol yazımı, etik kurul ve TITCK başvuruları, Klinik Araştırma sözleşmeleri, İstatistik Analiz ve raporlamaları konularında hizmet vermekteyiz.

Klinik Araştırma mevzuatı ile birlikte MDR ve Tıbbi Cihaz Mevzuatının gerekliliklerini karşılayabilecek tasarımlar yapıyoruz.İstatistik Analizler


Klinik araştırmalarınızda, PMCF çalışmalarınıda, CE belgesi uygunluk değerlendirmeleri ya da Kalite Yönetim Sisteminde girdi oluşturacak alanlarda gereksinimlerinizi belirleriz, uygun bilimsel yöntemleri seçeriz.

PMCF çalışmaları ve Klinik araştırmalarda veri toplamadan önce analiz planlarını hazırlar, veri tabanlarını oluştururuz.

Sizin yerinize veri girişlerinizi yaparız, veri sorgularını hazırlar, istatistik analizleri yapar ve raporlarız.


Yazılım

Klinik Araştırma ekosistemine yönelik yazılımlar konusunda uzmanlaştık. Etik kurullar için bir bilgi sistemi geliştirdik. Klinik araştırma merkezlerinin yönetimi için geliştirilen bir bilgi sisteminin iş ortağı olduk. E-CRF çözümlerimiz var.

Proje özelinde uygulamalar geliştiriyoruz. İhtiyaca yönelik kapsamlı analizler yapıyor, iş ortağımızın gereksinimlerine özel, son kullanıcı dostu, güvenilir yazılımlar üretiyoruz.Tamamlanmış ProjelerimizCONNEX

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz tıbbi cihaz sektöründeki firmaların, cihazları ve ürünleri, CE belgeleri, uygun kod sistemleri ve geri ödeme karşılıkları ile ilgili detaylı ve kapsamlı bir veri tabanı yönetimi yazılımıdır.

ETHIX

Ethix, tüm etik kurul süreçlerini elektronik ortamda yönetir. Etik Kurullara başvuru yapan araştırıcıları, doğru formlar ile başvuru yapmalarını sağlar, benzer bilgilerin tekrarlayan girişlerini ortadan kaldırır, tüm belgelerini elektronik olarak iletmelerini sağlar, periyodik raporlamaları hatırlatır ve araştırıcıların süreci şeffaf olarak izlemelerini sağlar. Etik kurulların insan gücü gereksinimini azaltır, toplantıları düzenler, kararların yazılmasında şablonlar sunar, süreç içindeki tıkanıklıklarda uyarır, detaylı raporlamalar yapar

LABRADOR

Araştırma laboratuvarlarının özel ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş, protokol kütüphanesi ve kaynak yönetimi özellikleriyle ön plana çıkan, kapsamlı bir Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemidir

CHILD METRICS

Pediatrik Endokrinologların çocuk gelişimini izlerken gereksinim duydukları detaylı analizleri yapabilmesi amacıyla Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği için geliştirilmiştir. Cildmetrics, normal çocuk gelişiminin izlenmesinde farklı veri setlerine (CDC, WHO vb) göre hesaplamalar yapabilir, normal çocuk gelişimi dışında özel durumlarda (down sendromu vb) çocuk gelişimini değerlendirebilir. İlaç doz hesaplamaları birim dönüşümü gibi yardımcı araçlar sunar

KAYS

KAYS, Klinik Araştırma merkezlerinin başvuru, sözleşme inceleme, bütçe ve ödeme süreçlerini yöneten bir bilgi sistemidir. Destekleyiciler, araştırıcılar, saha koordinatörleri ve kurum açısından farklı gereksinimlerin detaylı analizi ile hazırlanmıştır. Klinik araştırmaların gerektirdiği gizlilik kuralları ve klinik araştırma mevzuatına uygun olarak bir klinik araştırma merkezinin ve bu merkezde araştırmalarını yürüten destekleyicilerin süreçleri yönetmesini kolaylaştırır.